• Imprimeix

Regulació del pas de trànsit rodat al Peudemont de Montserrat

L’Ajuntament del Bruc i el Patronat de la Muntanya de Montserrat han creat dos aparcaments de gran capacitat a la cara sud de la muntanya dins el terme municipal.

02/05/2018 08:05

El fort increment de circulació de vehicles motoritzats du­rant els darrers anys ha comportat un augment considerable de la pressió humana sobre aquest espai. Amb l’objectiu de conservar el patrimoni natural del Peudemont de Montserrat, millorar la convivència entre usuaris de l’entorn de la muntanya i garantir els drets de la propietat pública i privada dins el municipi d'El Bruc, l’ajuntament i el Patronat de la Muntanya de Montserrat han creat dos aparcaments de gran capacitat on hauran d’estacionar els visitants que vulguin arribar a la cara sud de la muntanya dins el terme municipal.

En aplicació de la LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural, l’Ajuntament d'El Bruc ha proposat l’adopció de mesures per tal de restringir el trànsit motoritzat a la zona sud-est del terme municipal, a tocar del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat.

El seguiment d’aquesta normativa es delegarà al Cos d’Agents Rurals i a Mossos d’Esquadra, així com l’eventual aplicació de sancions derivades de la llei esmentada si es donés el cas.

Es permetrà la circulació als següents usuaris:

  • Veïns residents dins la zona regulada o vehicles que els prestin servei.
  • Vehicles agrícoles.
  • Propietaris de terrenys.
  • Serveis d’emergència i cossos de seguretat, així com als vehicles de les ADF o del propi Patronat de la Muntanya de Montserrat.
  • Clients de les activitats de lleure o d’hostaleria que s’hi puguin instal•lar, tan sols per al trajecte mínim per a accedir-hi.

Els veïns que resideixen dins el perímetre de la zona afectada per la nova regulació del pas de trànsit rodat al Peudemont de Montserrat ja poden fer la sol·licitud per adquirir la targeta identificativa de resident a l'ajuntament d'El Bruc.

(http://www.bruc.cat/altres/actualitat/noticies/sollicitud-de-la-targeta-identificativa-per-a-veins-residents-a-la-zona-de-nova-regulacio-del-pas-de-transit-100.html)